INFERIS "Obscure Rituals Of Death And Destruction"

by Inferis

/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

about

Mroczne zaklęcie zostało rzucone i rozsiane w świat w postaci dziewięciu opętanych rytuałów by zaszkodzić ludzkiej zarazie. Nowy album INFERIS nabija na widły diabelskimi riffami, miażdży perkusją i demonicznym growlem. "Obscure Rituals Of Death And Destruction" to zatęchła grobowa atmosfera i bezkompromisowy okultystyczny death metalowy wyziew bezpośrednio w twoje uszy. Kult śmierci został uwolniony. Ukryj się i drżyj o swoje podłe życie. CD z tłoczeniem graficznym. Wszystkie kopie ręcznie numerowane.
xxx
Dark spell was cast and spread throughout the world in the form of nine possessed rituals to harm human plague. New INFERIS album stud at pitchfork by devilish riffs, crushing drums and demonic growl. "Obscure Rituals Of Death And Destruction" is a musty tomb atmosphere and uncompromising occult death metal exhalation directly into your ears. The cult of death has been released. Hide and get afraid about yours poor lives. CD with graphics embossing. All copies are hand numbered.

credits

released January 31, 2013

license

all rights reserved

tags

If you like INFERIS "Obscure Rituals Of Death And Destruction", you may also like: