INFIDEL "Eviscerate Yourself"

by Infidel

/
1.
2.
3.
4.
5.
04:37

about

Horda powraca po dwóch latach ciszy z pięcioma utworami, śmierdzącymi i oblepionymi zakrzepłą krwią. Trochę wolniejszymi niż wcześniejsze materiały, ale nie mniej nienawistnymi i rozpętującymi krwawą plagę i chaos. Nowe utwory to niszczący black metal zepsuty do ostatniej kropli krwi nagrany bez zbędnych ozdobników. Nienawiść, śmierć i bluźnierstwo zawarte w każdej sekundzie. Materiał nagrany i zmiksowany u Polanda w Metal Sound Studio. MCD wydany w standardowym pudełku. Wszystkie kopie ręcznie numerowane. Limit 999 kopii.
Uwaga !!!
numery 1-503 mają CD z srebrnym tłoczeniem
numery 504 - 999 mają CD z szarym tłoczeniem

xxx

Horde is back after two years of silence, with five songs, smelly and slippery congealed blood. A little slower than previous materials, but no less hateful and bloody unleash plague and chaos. New songs are devastating black metal rotten to the last drop of blood was recorded without unnecessary frills. Hatred, death and blasphemy in every second. Material recorded and mixed by Poland in Metal Sound Studio. MCD released in a standard case. All copies are hand numbered. Limit of 999 copies.
Attention !!!
numbers 1-503 have CD with silver expression
numbers 504 - 999 have CD with grey expression

credits

released April 21, 2012

license

all rights reserved

tags

If you like INFIDEL "Eviscerate Yourself", you may also like: