PANDEMONIUM "Przyjdz Krolestwo Twoje"

by Pandemonium

/
1.

about

Opisem tego wydawnictwa niech będą słowa lider zespołu :
" ... to numer zrobiony z potrzeby "chwili", próba uzyskania nowego brzmienia i nowej jakości. Test nowego studia i realizatora. To eksperyment i próba sił przed zabraniem się za nowy materiał. To sprawdzian tego i owego i przy okazji kolejny numer PANDEMONIUM …" Paweł Mazur
xxx
Description of this release will let the words of the leader of the band:
"... this song It made of needs " of time ", an attempt to obtain a new sound and a new quality. Test of new studio and the producer. This is experiment and a test of strength before to get to work for new material. It is a test of this and that and on the occasion of the next song of PANDEMONIUM ... " Paul Mazur

credits

released March 28, 2013

license

all rights reserved

tags

If you like PANDEMONIUM "Przyjdz Krolestwo Twoje", you may also like: