VINTERRIKET / URUK​-​HAI / NAK’KIGA „Ira Deorum Obliviorum”

by Vinterriket / Uruk-Hai / Nak'kiga

supported by
/
1.
2.
3.
4.

about

VINTERRIKET – dark ambient – Niemcy. URUK – HAI – dark ambient – Austria. NAK’ KIGA – dark ambien – Polska. Prawie godzina dark ambeintu okraszonego wojennymi odgłosami. Płyta wydana niekonwencjonalnie. Drukowana na specjalnej kalce. Wszystkie arkusze kalki połączone ze sobą sznurem konopnym. CDR limitowane ściśle do 100 ręcznie numerowanych kopii. Grafiki wykonane przez Krzysztof Gibas.

Data wydania: 2006-07-22
Format: profesjonalny CDR
Nakład: 100
xxx
VINTERRIKET – dark ambient – Deutschland. URUK – HAI – dark ambient – Austria. NAK’ KIGA – dark ambien – Poland Allmost an hour of dark ambient decorated by sounds of War. CDr released in non-standard way. Printed on a special carbon paper. All sites of booklet are connected by hemp rope. CDR limited to 100 hand numbered copies. Graphics made by Krzysztof Gibas.

Release date: 2006-07-22
Format: profesjonalny CDR
Edition: 100

credits

released July 22, 2006

license

all rights reserved

tags

If you like VINTERRIKET / URUK-HAI / NAK’KIGA „Ira Deorum Obliviorum”, you may also like: